Another Kind of Blue

Digital Twin – De VR-versie

Beleef de voorstelling digitaal: de VR-versie!

Een uniek experiment: een klein groepje mensen kan de voorstelling Digital Twin van Another Kind of Blue  digitaal meemaken!
Naast de ‘gewone’ podiumversie wordt tegelijkertijd een versie in VR gespeeld in de YARA Zaal. De VR-versie biedt een andere kijk, vanuit een ander perspectief, op de podiumversie.

Maximaal 15 mensen kunnen de voorstelling in VR zien met een VR-bril. Uniek aan deze VR-versie is dat alles live wordt ervaren: als de danser op het podium valt, valt die ook in de VR-versie!

Over de voorstelling:

Bijna alles en iedereen om ons heen heeft een digitale tweeling. Denk aan computersimulaties voor grote bouwwerken, of virtuele prototypes voor nieuwe auto’s. Maar ook jij hebt er één – in de vorm van alle data die er over jou is verzameld. Vaak denken wij als mens, dat wij die digitale kopieën volledig in de hand hebben. Maar is dat wel zo? Wie beïnvloedt uiteindelijk wie? Juist omdat de scheidslijn tussen deze gebieden zo fluïde is, roept het de vraag op waar deze werelden elkaar nodig hebben om te bestaan. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe werken ze samen?

De nieuwe avondvullende voorstelling Digital Twin geeft een inkijkje in deze ontastbare tweelingwereld en verkent het overlappende, maar vooral ook prikkelende gebied tussen het digitale en het fysieke. In vier verschillende choreografieën wordt onderzocht hoe de interactie tussen deze twee werelden eruit ziet. 

www. anotherkindofblue.nl

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje!

VR-versie
Scheldetheater Terneuzen dans
€ 26,50
Meerdere data beschikbaar