Mythologie

Theater de Mythe lijkt een nieuw fenomeen in de Goese binnenstad, maar als we de theatergeschiedenis induiken, dan is niets minder waar. Theater de Mythe kan in verschillende opzichten bogen op een rijk verleden. Misschien niet zo rijk en veelbewogen als de Mythen uit de Oudheid, maar toch….

Prins van Oranje
De voorloper van Theater de Mythe is de ‘Prins van Oranje’; eeuwenlang een begrip in Goes en omgeving. In 1595 begon de Prins van Oranje als horecagelegenheid annex stalhouderij. Uitbreiding met een kaats- en kolfbaan leverde nog meer klandizie op en na verloop van tijd werd het ontmoetingspunt uitgebreid met verschillende zalen. Die zalen boden ook plaats aan culturele evenementen. In 1903 werd het toneelstuk ‘Jan Ongeluk’ opgevoerd door het Rotterdamsch Toneelgezelschap. Een kaartje 1e rang kostte één gulden vijfentwintig, 2e rand vijfenzeventig cent en 3e rang zestig cent. Na een ingrijpende verbouwing in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de Prins van Oranje omgetoverd tot een echte schouwburg. Het heeft jarenlang trouw dienst gedaan als hét culturele centrum voor Midden-Zeeland.

Een historisch gebouw: de ambachtsschool


Theater de Mythe bestaat uit een indrukwekkende nieuwbouw. Maar de ruggengraat van het theater is de uit 1928 stammende ambachtsschool. Dit stijlvolle gebouw is destijds ontworpen door architect F.G.C. Rothuizen. De kubistische, expressionistische bouwstijl waarin veel elementen van de Amsterdamse school zijn verwerkt, heeft een hoge architectonische waarde. Tot 1960 heeft menig Zeeuwse metselaar en timmerman hier zijn opleiding genoten. Een zinsnede uit het eerste jaarverslag van de school lijkt een voorbode te zijn voor de toekomstige bestemming van het gebouw als theater: “geen ontwikkeling van krachten der vermogens van het lichaam zonder die van den geest”. Dat was de repliek van het bestuur van de school op ‘kritiek’ dat het praktijkonderwijs aangevuld diende te worden met een theoretische scholing in de avonduren.

Industrieel erfgoed
Het tweede leven van het gebouw aan de Westwal is dat van drukkerij. Van 1960 tot 2000 ratelden de drukpersen van drukkerij Oosterbaan & Le Cointre in de schoollokalen. Het intensieve industriële gebruik heeft het originele karakter van het gebouw niet of nauwelijks aangetast. De oorspronkelijke details zijn behouden, de structuur van de gangen en lokalen is in tact gebleven en in de nu ingegane derde levensfase van het gebouw komen de unieke detaillering van het metselwerk nog beter tot hun recht.

Een mythologisch derde leven
Het lijkt wel een mythe, om na een eeuw aan een derde leven te beginnen. Maar voor dit markante gebouw is het werkelijkheid. Als Mythe leeft het door, in co-productie met een prachtige moderne vleugel. Mede dankzij naamgever de familie Kreeft-Blok die de naam ‘de Mythe’ heeft ingezonden in de prijsvraag die de gemeente Goes heeft uitgeschreven onder haar inwoners. De Mythe is één van de producties van de cabaretier Freek de Jonge. Freek is een aantal jaren in Goes woonachtig geweest. Hij was groot voorstander van het handhaven van een theater in Goes toen sluiting van de Prins van Oranje dreigde.

Het ambachtelijke pand waar generaties Zeeuwen in de schoolbanken hebben gezeten is opgegaan in de Mythe. De komende decennia zal het artiesten en cultuurliefhebbers ontvangen. De sfeer heeft met lichtroze kleuren niet meer het strenge en repressieve karakter van weleer. Het historische gebouw straalt nu cultuur uit en zal vooral benut worden voor ondersteunende functies van het theater: kleedruimten, administratieve ruimten, foyer en als Cultuurhuis.