Algemene bezoekersvoorwaarden en privacyverklaring/cookiebeleid

Algemene bezoekersvoorwaarden

Zeelandtheaters hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD (Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties). De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 12 juli 2012 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder nummer 66/2012.

Programmawijzigingen
Zeelandtheaters behoudt zich het recht voor gedurende het seizoen wijzigingen aan te brengen in het programma en voorstellingen te verplaatsen of te annuleren. Daarnaast wordt niet alleen in mei, maar gedurende het hele jaar, de verkoop voor bepaalde voorstellingen gestart. Om u tijdig op de hoogte te kunnen stellen, is het van belang dat u wijzigingen in uw adresgegevens aan ons doorgeeft. Ook via de website en de facebookpagina’s houden wij u steeds op de hoogte van actuele informatie.

Annuleren
Wat te doen als u onverwacht niet naar de voorstelling kunt komen?
Onder het voorbehoud van goedkeuring door de producenten kunt u kaarten annuleren tot uiterlijk één dag voor de voorstelling tot 15.00 uur. Annuleren is alleen mogelijk door de kaarten in te leveren aan de balie of een mail te sturen met reservering- en  stoelnummers. Voor weekendvoorstellingen of voorstellingen op maandag, moeten de kaarten uiterlijk op vrijdagmiddag vóór 15.00 uur geannuleerd worden.
U ontvangt dan een tegoedbon voor de waarde van de kaarten, na aftrek van € 4,00 annuleringskosten per kaart.

Kaarten kopen? Alleen via het theater!
We kunnen u niet genoeg waarschuwen voor de praktijken van derden, die kaarten voor onze voorstellingen aanbieden op internet, vaak tegen woekerprijzen! Trap er niet in en koop kaarten via het theater of een ander erkend verkoopadres. Dan bent u verzekerd van de plaatsen en betaalt u de juiste prijs! Als u toch kaarten koopt via niet erkende aanbieders loopt u bepaalde risico’s. Deze risico’s staan omschreven in artikel 3.0 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD. Kijk ook op www.weetwaarjekoopt.nl

Te laat voor een voorstelling
Laatkomers zijn voor zowel de artiesten als het publiek erg storend. Bij een aantal voorstellingen is het zelfs niet toegestaan om na aanvang publiek toe te laten. U hebt in dat geval geen recht op restitutie van het entreegeld. Kom daarom alsjeblieft op tijd!

Fotograferen en filmen / mobiele telefoon
Het is in onze theaters verboden foto-, video- of geluidsopnamen te maken zonder dat daar vooraf toestemming voor gegeven is. U bent verplicht uw mobiele telefoon uit te schakelen bij het betreden van de zaal om overlast en geluidsstoringen te voorkomen. Als u tijdens de voorstelling bereikbaar wilt zijn, kunt u dit regelen via de kassa van onze theaters.

Etenswaren en drankjes
Wij houden de zalen graag netjes en het is dan ook niet toegestaan om etenswaren en drankjes mee te nemen in de theaterzalen. Ook het nuttigen van zelf meegenomen etenswaren en drankjes is in de theaters verboden.

Privacyverklaring en cookiebeleid 

Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV, gevestigd aan Westkolkstraat 16 4531 AW Terneuzen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zeelandtheaters.nl
Westkolkstraat 16 4531 AW Terneuzen +31 115 695555

Persoonsgegevens die wij verwerken
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geslacht en geboortedatum (wanneer u dit ingevuld heeft)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

De wet noemt dit 'persoonsgegevens' en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet zegt dat dat moet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeelandtheaters.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en  Mythe Goes BV verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling en betaling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, bieden we u de mogelijkheid om een account aan te maken en gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen, bijvoorbeeld als u heeft aangegeven de kaarten per post te willen ontvangen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank- of creditcardmaatschappij. We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te kunnen handelen. 

Marketing en contact
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze brochure per post te kunnen verzenden, sturen nieuwsbrieven over voorstellingen waarvan we denken dat die interessant voor u kunnen zijn, als ook servicemails. Vanwege promotionele doeleinden maken wij gebruik van social media. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, kan het nodig zijn om u te mailen of bellen (bijvoorbeeld als een voorstelling wordt verplaatst). Wilt u dergelijke mails niet van ons ontvangen, dan kunt u zich daarvoor eenvoudig afmelden (opt-out). 

Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV verwerken ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor hun belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere – door u genoemde organisatie – te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zeelandtheaters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en  Mythe Goes BV willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Theater BV, Schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze kassamedewerkers of via info@zeelandtheaters.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookiebeleid

Op 1 juni 2012 is de nieuwe telecomwet in werking getreden. Deze wet verplicht webbeheerders om aan te geven of de website gebruik maakt van cookies. Om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij op deze website gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Voor online bestellen is dit noodzakelijk, bijvoorbeeld om voorstellingen en concerten in uw winkelmandje te onthouden.

Welke cookies gebruikt Zeelandtheaters?
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe zet u cookies uit?
Als u ondanks onze uitleg toch besluit de cookies te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Omdat cookies gebruikt worden voor elke computer waarop u werkt, dient u dit proces bij het gebruik van meerdere computers of browsers per computer en browser te herhalen.  Let op: Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online uw kaarten te bestellen. U kunt de kaarten dan alleen telefonisch of aan de balie van de kassa kopen.
Op de volgende website kunt u meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl